රෝල් ෆිල්ම්

  • Custom Printed Plastic Poly Film Roll

    අභිරුචි මුද්‍රිත ප්ලාස්ටික් පොලි ෆිල්ම් රෝල්

    HONGBANG විසින් වසර 20 කට වැඩි කාලයක් පුරා යුරෝපයේ සහ ඇමරිකාවේ පාරිභෝගිකයින්ට උසස් තත්ත්වයේ අභිරුචි මුද්‍රිත රෝල් තොග ප්ලාස්ටික් චිත්‍රපට නිෂ්පාදන බෙදා හැර තිබේ. එය පුළුල් පරාසයක බාධක ප්ලාස්ටික් ලැමිෙන්ටඩ් පටලයක් සපයයි. චිත්‍රපට නිෂ්පාදන බොහොමයක් ආහාර ඇසුරුම්කරණ යෙදුම් සඳහා භාවිතා කරන අතර ඉතිරිය විශේෂ යෙදුම් සඳහා ය. වල් පරාසයක බාධක පටල යෙදුම් සඳහා අපි විසඳුම් සපයන්නෙමු. අපගේ බහු-ස්ථර පටලයේ ඇති විය හැකි වින්‍යාස ගණන වචනාර්ථයෙන් අනන්තය. වේවා ...
  • Custom Printed Plastic Film Rolls Printing for Auto packing

    ස්වයංක්‍රීය ඇසුරුම් සඳහා අභිරුචි මුද්‍රිත ප්ලාස්ටික් ෆිල්ම් රෝල්ස් මුද්‍රණය

    HONGBANG විසින් වසර 20 කට වැඩි කාලයක් පුරා යුරෝපයේ සහ ඇමරිකාවේ පාරිභෝගිකයින්ට උසස් තත්ත්වයේ අභිරුචි මුද්‍රිත රෝල් තොග ප්ලාස්ටික් චිත්‍රපට නිෂ්පාදන බෙදා හැර තිබේ. එය පුළුල් පරාසයක බාධක ප්ලාස්ටික් ලැමිෙන්ටඩ් පටලයක් සපයයි. චිත්‍රපට නිෂ්පාදන බොහොමයක් ආහාර ඇසුරුම්කරණ යෙදුම් සඳහා භාවිතා කරන අතර ඉතිරිය විශේෂ යෙදුම් සඳහා ය. වල් පරාසයක බාධක පටල යෙදුම් සඳහා අපි විසඳුම් සපයන්නෙමු. අපගේ බහු-ස්ථර පටලයේ ඇති විය හැකි වින්‍යාස ගණන වචනාර්ථයෙන් අනන්තය. වේවා ...